پس از انتخاب موارد و تیک زدن، در صورت امکان تصویر،صوت یا فیلم برنامه‌ی اجرا شده را ذیل عنوان انتخابی پیوست نمایید:

آذین‌بندی و فضاآرایی مسجد و محله:

جشن و نورافشانی:

قربانی:

خطبه‌ی غدیر:

سفره‌های علوی و سفره‌داران علوی:

تکریم سادات:

ایستگاه علوی:

زیارت امام رضا علیه السلام:

برنامه‌های متداول: