بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تشکر از حضور حضرتعالی، به استحضار می رسانیم مشتاق به رسیدگی به دغدغه‌ها و استفاده‌ی از طرح ها و ایده‌های ارزشمند شما در حوزه‌ی مسجد و مسائل مربوط به آن هستیم، شما می توانید از طریق فرم ذیل اقدام به ثبت و ارسال دغدغه‌ها، طرح ها و ایده های خود و یا اقدام به معرفی الگوها و مساجد و ائمه‌ی جماعات موفق نمایید. 

با افتخار خدمتگزار شما هستیم.
احمدنیا – معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان