پس از انتخاب موارد و تیک زدن، در صورت امکان حتماً تصویر، صوت یا فیلم برنامه‌ی اجرا شده را ذیل عنوان انتخابی پیوست نمایید. ضمنا در صورت بروز مشکل در ثبت، می توانید گزارش خود را به شماره 09999879112 در پیامرسان ایتا ارسال نمایید.